سامانه اشتغال یابی کارجویان

 

کارجویان گرامی جهت ثبت نام اطلاعات خود در رشته های غیر علوم پزشکی  از لینک زیر استفاده نمایید.

 

ثبت نام برای سایر رشته های تحصیلی

 

کارجویان دارای رشته های علوم پزشکی جهت ثبت اطلاعات خود از لینک زیر استفاده نمایید.

 

ثبت نام برای رشته های علوم پزشکی